شرکت زمین پی جویان نگار با در نظر گرفتن نیاز کارفرماهای خود، پروژه های پی جویی و اکتشاف را بر اساس استانداردهای مدون کشور و همچنین بر اساس متد های روز دنیا طراحی می نماید.

در گام طراحی پروژه، تمامی داده های موجود در بخش مطالعات دفتری به صورت بانک اطلاعاتی آن پروژه تبدیل می شوند. این بخش یکی از کلیدی ترین فعالیت ها جهت کاهش هزینه ها و زمان اجرای عملیات های صحرایی می باشد.


پس از مطالعات دفتری و طراحی عملیات صحرائی تحت عنوان پروژه پی جویی و اکتشاف، تیم صحرائی شرکت با بهره گیری از تجهیزات مناسب و با در نظر گرفتن هدف پروژه، عملیات پی جویی و اکتشافی را آغاز نموده که در این مرحله مناطق مشخص شده به صورت کامل و هدفمند مورد بررسی قرار می گیرند.

در این مرحله با در نظر گرفتن هدف پروژه، عملیات زمین شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و حفاری های اکتشافی (ترانشه و یا گمانه اکتشافی) با دقت بالا اجرا می شوند.

نمونه های زمین شناسی با بالاترین کیفیت و به صورت شاخص از منطقه مورد نظر برداشت شده و در صورت تمایل کارفرمای پروژه پس از نمونه برداری، نمونه ها به آزمایشگاه های همکار شرکت ارسال می گردند.

در پایان با در نظر گرفتن تمامی داده های پیشین و همچنین تمامی داده های بدست آمده از اجرای پروژه پی جویی و اکتشاف، کارشناسان مجرب این مجموعه طی یک گزارش تمامی نتایج بدست آمده را به تفصیل به کارفرما ارائه می نمایند.

گزارش های تدوین شده این شرکت تماما بر اساس دستورالعمل های وزارت صمت و همچنین بر اساس استانداردهای ملی و جهانی می باشند.

لیست روش های پی جویی و اکتشاف قابل ارائه در زمین پی جویان نگار:

۱- زمین شناسی

۲- حفاری های اکتشافی (ترانشه و گمانه)

۳- ژئوشیمی

۴- ژئوفیزیک

۵- تلفیقی از متدهای اکتشافی بر اساس هدف پروژه

جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان بخش اکتشافی این شرکت از طریق ایمیل exploration@zpnegar.com در تماس باشید و یا جهت درخواست خدمات کلیک نمایید.

12
پروژه های پی و جویی و اکتشاف انجام شده
Prospecting and Exploration 2 - ZPNEGAR.IR
PROSPECTING AND EXPLORATION 1 - ZPNEGAR.IR