تلفن: 36 222 284 021
تلفن اضطراری: ۰۹۳۵۹۳۸۶۰۱۲
ایمیل شرکت: info@zpnegar.com
ایمیل بخش اکتشاف: exploration@zpnegar.com
ایمیل بخش ژئومتیکس: geomatics@zpnegar.com
ایمیل بخش دیتا: data@zpnegar.com
ایمیل فروشگاه: shop@zpnegar.com
ثبت درخواست خدمات در زمین پی جویان نگار

ساعات پاسخگویی:
شنبه - چهارشنبه: ۹ الی ۱۷
پنجشنبه: ۹ الی ۱۳
جمعه و روزهای تعطیل: صرفا پاسخگویی از طریق تلفن اضطراری و یا ایمیل