نمایش 1–8 از 34 نتیجه

نمایش 9 24 36

نقشه زمین شناسی 1:100000 سقز – 5262

10,000 تومان

نوع داده: نقشه زمین شناسی

شماره ورق: 5262 - Saqqez

مقیاس نقشه: 1:100000

نوع محصول: دانلودی  (JPG)

حجم فایل: MB 5.54

انتشار توسط: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

✅ این محصول توسط زمین پی جویان نگار مورد بررسی قرار گرفته و سپس منتشر شده است.

نقشه زمین شناسی 1:100000 آلوت – 5162 به همراه گزارش

15,000 تومان

نوع داده: نقشه زمین شناسی

شماره ورق: 5162 - Alut

مقیاس نقشه: 1:100000

نوع محصول: دانلودی  (JPG)

حجم فایل: MB 9.83

انتشار توسط: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

نوع داده: گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ورقه آلوت

نوع محصول: دانلودی  (PDF)

حجم فایل: KB 596

انتشار توسط: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

نقشه زمین شناسی 1:100000 سردشت- 5062

10,000 تومان

نوع داده: نقشه زمین شناسی

شماره ورق: 5062 - Sardasht

مقیاس نقشه: 1:100000

نوع محصول: دانلودی  (JPG)

حجم فایل: MB 2.09

انتشار توسط: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

✅ این محصول توسط زمین پی جویان نگار مورد بررسی قرار گرفته و سپس منتشر شده است.

نقشه زمین شناسی 1:100000 عجب شیر – 5164 به همراه گزارش

15,000 تومان

نوع داده: نقشه زمین شناسی

شماره ورق: 5164 - AjabShir

مقیاس نقشه: 1:100000

نوع محصول: دانلودی  (JPG)

حجم فایل: MB 2.32

انتشار توسط: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

نوع داده: گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ورقه عجب شیر

نوع محصول: دانلودی  (PDF)

حجم فایل: KB 385

انتشار توسط: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 

نقشه زمین شناسی 1:100000میاندوآب – 5263 به همراه گزارش

10,000 تومان

نوع داده: نقشه زمین شناسی

شماره ورق: 5263 - Meyandoab

مقیاس نقشه: 1:100000

نوع محصول: دانلودی  (JPG)

حجم فایل: MB 7.31

انتشار توسط: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

نوع داده: گزارش نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ ورقه میاندوآب 

نوع محصول: دانلودی  (PDF)

حجم فایل: KB 421

انتشار توسط: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

نقشه زمین شناسی 1:100000 مهاباد به شماره برگه 5163

10,000 تومان

نوع داده: نقشه زمین شناسی

شماره نقشه: 5163 - Mahabad

مقیاس نقشه: 1:100000

نوع محصول: دانلودی  (JPG)

حجم فایل: MB 9.84

انتشار توسط: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

نقشه زمین شناسی 1:100000 نقده – 5063

10,000 تومان

نوع داده: نقشه زمین شناسی

شماره ورق: 5063-Naghadeh

مقیاس نقشه: 1:100000

نوع محصول: دانلودی  (JPG)

حجم فایل: MB 4.43

انتشار توسط: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

نقشه زمین شناسی 1:100000مراغه – 5264

10,000 تومان

نوع داده: نقشه زمین شناسی

شماره ورق: 5264-Maragheh

مقیاس نقشه: 1:100000

نوع محصول: دانلودی  (JPG)

حجم فایل: MB 2.06

انتشار توسط: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور