نمایش 1–8 از 28 نتیجه

نمایش 9 24 36

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM ارومیه به شماره برگه 5065

45,000 تومان
نوع داده: شیپ فایل - DEM شماره برگه: 5065 رزولوشن: ۳۰ متری منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM خوی به شماره برگه 4967

45,000 تومان
نوع داده: شیپ فایل - DEM شماره برگه: 4967 رزولوشن: ۳۰ متری منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM اشنویه به شماره برگه 5064

45,000 تومان
نوع داده: DEM شماره برگه: 5064 رزولوشن: ۳۰ متری منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM دوستان به شماره برگه 4865

45,000 تومان
نوع داده: شیپ فایل - DEM شماره برگه: 4865 رزولوشن: ۳۰ متری منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM قطور به شماره برگه 4866

45,000 تومان
نوع داده: شیپ فایل - DEM شماره برگه: 4866 رزولوشن: ۳۰ متری منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM دیزج به شماره برگه 4867

45,000 تومان

نوع داده: شیپ فایل - DEM

شماره شیت: ۴۸۶۷

رزولوشن: 30 متری

منتشر کننده: زمین پی جویان نگار

تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29

وبسات منتشر کننده: www.zpnegar.com

⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM سیه چشمه به شماره برگه 4868

45,000 تومان
نوع داده: DEM شماره برگه: 4868 رزولوشن: ۳۰ متری منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM سیلوانا به شماره برگه 4964

45,000 تومان
نوع داده: DEM شماره برگه: 4964 رزولوشن: ۳۰ متری منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.