نمایش 1–8 از 94 نتیجه

نمایش 9 24 36

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM ارومیه به شماره برگه 5065

45,000 تومان
نوع داده: شیپ فایل - DEM شماره برگه: 5065 رزولوشن: ۳۰ متری منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.

نقشه Hillshade ارومیه به شماره برگه 5065

45,000 تومان
نوع داده: Hillshade شماره برگه: 5065 منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM خوی به شماره برگه 4967

45,000 تومان
نوع داده: شیپ فایل - DEM شماره برگه: 4967 رزولوشن: ۳۰ متری منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.

نقشه Hillshade خوی به شماره برگه 4967

45,000 تومان
نوع داده: Hillshade شماره برگه: 4967 منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM اشنویه به شماره برگه 5064

45,000 تومان
نوع داده: DEM شماره برگه: 5064 رزولوشن: ۳۰ متری منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.

نقشه Hillshade اشنویه به شماره برگه 5064

45,000 تومان
نوع داده: Hillshade شماره برگه: 5064 منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.

مدل رقومی ارتفاعی یا DEM دوستان به شماره برگه 4865

45,000 تومان
نوع داده: شیپ فایل - DEM شماره برگه: 4865 رزولوشن: ۳۰ متری منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.

نقشه Hillshade دوستان به شماره برگه 4865

45,000 تومان
نوع داده: Hillshade شماره برگه: 4865 منتشر کننده: زمین پی جویان نگار تاريخ آخرين بروزرسانی: 1402/05/29 وبسایت منتشر کننده: www.zpnegar.com ⚠️ بررسی و اصلاح این محصول توسط زمین پی جویان نگار صورت پذیرفته و قبل از انتشار صحت سنجی شده است.